Missie & Visie

Theya is een sociale, non-profit organisatie die de strijd tegen kansarmoede bij kinderen wil aangaan en residentiële kinderen in afdelingen van jeugdzorg wil ondersteunen met respect voor de privacy van elk individu.

Wij hebben ervoor gekozen om het  kind bij te staan in zijn/haar ontspanning, educatie en begeleiding. In al onze activiteiten vindt u dan ook één van deze drie pijlers terug.

De eerste pijler “Ontspanning” omvat vele activiteiten. Zo organiseert Theya daguitstappen, workshops, sportactiviteiten, filmnamiddagen, toneel, musicals,een jaarlijkse creatieve wedstrijd (Kunst voor Theya) en nog veel meer.  Een kind dat in armoede leeft, heeft zelden de mogelijkheid om aan dergelijke activiteiten mee te doen. Theya  wil zich hiervoor engageren dat zij even de zorgen opzij kunnen zetten en kunnen genieten van de activiteit.

De tweede pijler “Educatie” omvat de ondersteuning bij het studeren. Theya wil zich inzetten voor die kinderen die door armoede niet over de nodige schoolbenodigheden beschikken waardoor ze een achterstand oplopen ten opzichte van de andere kinderen.

De derde pijler “Begeleiding” omvat een ondersteuning bij het studeren, ondersteuning met kledij en schoenen,...

Onze VZW werkt met vrijwilligers die ervaring hebben en die de noden van elk kind kunnen inschatten. We zijn dan ook fier dat onze vrijwilligers zich voor elke activiteit 100% inzetten.