Ontstaan

De eerste bouwstenen voor de Theya VZW werden gelegd ter gelegenheid van het huwelijk van Michel en Nancy. Zij kozen ervoor om zelf geen geschenken te vragen maar om hun geluk te delen met kinderen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Het verzamelde geld werd integraal  gebruikt om leuke activiteiten op te zetten voor kansarme kinderen en residentiële kinderen in afdelingen van jeugdzorg.

Dankzij de vele gulle giften van alle genodigden en omdat dit geen éénmalige gebeurtenis mocht zijn hebben zij Theya VZW sinds november 2013 officieel laten registreren.

De naam Theya vonden zij in de Griekse mythologie. Theia was de Griekse godin van het heldere daglicht. Als godin van de helder schijnende blauwe hemel werd ze ook geassocieerd met de schitterende edelstenen en edelmetalen.

Bij de ontwikkeling van de website hebben zij de kleuren van het heldere licht genomen waarvoor Theya staat en waarbij de hand wordt uitgereikt aan de vlinder die het geluk brengt.

Michel en Nancy willen dan ook het maximale doen om Theya VZW kenbaar te maken zodat er vele verschillende projecten financieel kunnen ondersteund worden.

Kinderarmoede is niet onmiddellijk opgelost maar door samen er iets aan te doen kunnen we hen ondersteunen in ontspanning, educatie en begeleiding.